Öppettider och kontakt

Arkiv- och släktforskarsal

  • måndag, onsdag, torsdag och fredag 10.00-19.00
  • tisdag 13.00-19.00
  • lördag-söndag 11.00-15.00

    Vid avvikelser hänvisas till Stadsbibliotekets öppettider.


Expedition

  • måndag, onsdag, torsdag och fredag 10.00-12.00 och 13.00-16.00
  • tisdag 13.00-16.00

           Arkivmaterial plockas fram senast 11.30 och 15.30.

OBS! På grund av rådande lämnas inget material från Stadsarkivet ut för forskning på plats. En mindre mängd handlingar kan efter samtal eventuellt skickas digitalt.

Om du känner dig förkyld eller sjuk i övrigt ber vi dig komma tillbaka en annan dag.

Telefon: 036-10 50 20
E-post: stadsarkivet@jonkoping.se
Facebook: Stadsarkivets vänner  

Postadress:
Jönköpings stadsarkiv
Stadskontoret
551 89 Jönköping

Besöksadress:
Arkivhuset
Dag Hammarskjölds plats 1

Utlämnande av allmän handling:
Lise-Lott Fredriksson
1:e arkivarie 

Telefon: 036-10 59 09
E-post: lise-lott.fredriksson@jonkoping.se