Öppettider och kontakt

Arkiv- och släktforskarsal

  • måndag, onsdag, torsdag och fredag 10.00-19.00
  • tisdag 13.00-19.00
  • lördag-söndag 11.00-15.00

    Vid avvikelser hänvisas till Stadsbibliotekets öppettider.


Expedition

  • måndag, onsdag, torsdag och fredag 10.00-12.00 och 13.00-16.00
  • tisdag 13.00-16.00

           Arkivmaterial plockas fram senast 11.30 och 15.30.


OBS! På grund av rådande omständigheter kan vi inte lämna ut handlingar fysiskt i forskarsalen. Handlingar kan dock efter samtal eller beställning expedieras digitalt.


Om du känner dig förkyld eller sjuk i övrigt ber vi dig komma tillbaka en annan dag.

Telefon: 036-10 50 20
E-post: stadsarkivet@jonkoping.se
Facebook: Stadsarkivets vänner  

Postadress:
Jönköpings stadsarkiv
Stadskontoret
551 89 Jönköping

Besöksadress:
Arkivhuset
Dag Hammarskjölds plats 1

Utlämnande av allmän handling:
Lise-Lott Fredriksson
1:e arkivarie 

Telefon: 036-10 59 09
E-post: lise-lott.fredriksson@jonkoping.se