Öppettider och kontakt

Arkiv- och släktforskarsal

 
Expedition

  • På grund av rådande läge är Stadsarkivets expedition stängd tills vidare.
  • För utlämnande av allmän handling hänvisas till kontaktinformationen till höger.

Om du känner dig förkyld eller sjuk i övrigt ber vi dig komma tillbaka en annan dag.

OBS!
På grund av den pågående pandemin råder tills vidare absolut leveransstopp av handlingar (inklusive akter, journaler och dylikt) för arkivering.


Telefon: 036-10 50 20
E-post: stadsarkivet@jonkoping.se
Facebook: Stadsarkivets vänner  

Postadress:
Jönköpings stadsarkiv
Stadskontoret
551 89 Jönköping

Besöksadress:
Arkivhuset
Dag Hammarskjölds plats 1

Utlämnande av allmän handling:
Lise-Lott Fredriksson
1:e arkivarie 

Telefon: 036-10 59 09
E-post: lise-lott.fredriksson@jonkoping.se