Öppettider och kontakt

Arkiv- och släktforskarsal

 • måndag, onsdag, torsdag och fredag 10.00-15.30
 • tisdag 13.00-15.30
 • lördag 11.00-15.00
 • söndag stängt

  Vid avvikelser hänvisas till Stadsbibliotekets öppettider.

 
Expedition

  OBS! På grund av rådande omständigheter kan vi inte lämna ut handlingar fysiskt i forskarsalen. Expeditionen är tills vidare obemannad. Handlingar kan dock efter samtal eller beställning expedieras digitalt.

  Om du känner dig förkyld eller sjuk i övrigt ber vi dig komma tillbaka en annan dag.

  Telefon: 036-10 50 20
  E-post: stadsarkivet@jonkoping.se
  Facebook: Stadsarkivets vänner  

  Postadress:
  Jönköpings stadsarkiv
  Stadskontoret
  551 89 Jönköping

  Besöksadress:
  Arkivhuset
  Dag Hammarskjölds plats 1

  Utlämnande av allmän handling:
  Lise-Lott Fredriksson
  1:e arkivarie 

  Telefon: 036-10 59 09
  E-post: lise-lott.fredriksson@jonkoping.se