10 daqāʾiq wa-32 thānīyah fī hādhā al-ʿālam al-gharīb / 10 minuter och 38 sekunder i en märklig värld

10 minuter och 38 sekunder i en märklig värld är en färgrik roman om ett antal udda existenser i Istanbul, denna skoningslösa stad där alla drömmare så småningom hamnar.

Leilas hjärta har stannat, men hennes medvetande lever vidare i 10 minuter och 38 sekunder. I detta limbo mellan liv och död flimrar minnesbilder från hennes liv förbi, ett efter ett. Samtidigt måste hennes vänner ta till drastiska åtgärder för att hon inte ska sluta sina dagar i en omärkt grav på De bortglömdas begravningsplats.

Elif Shafak är en av Turkiets mest lästa författare, översatt till fler än 50 språk. 10 minuter och 38 sekunder i en märklig värld var finalist till Bookerpriset 2019.

Boktips från Majd.

Boken finns på arabiska, engelska och svenska.