Allmänt om biblioteken

Jönköpings bibliotek är en biblioteksarena som genom samverkan med andra stimulerar läsning, bildning och berättelsen.

Jönköpings bibliotek är ett bibliotekssystem som består av 14 bibliotek varav två är mobila. Alla biblioteken ska vara inspirerande, kreativa och kunskapsrika miljöer som besökarna gärna kommer tillbaka till. Vi strävar mot att vara öppna, trygga och välkomnande för alla.

Biblioteken arbetar extra mot de i bibliotekslagen prioriterade grupperna när det gäller lokalernas utformning, medieinköp och verksamhetsplanering. De prioriterade grupperna enligt bibliotekslagen är personer med funktionsvariationer, personer med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter samt barn och unga.

Låna här lämna där

Inom Jönköpings bibliotek kan du låna en bok på ett bibliotek och lämna tillbaka den på ett annat. Möjligheten finns också att reservera böcker från andra bibliotek så att du kan hämta dem på ditt hembibliotek.

Välkommen in till oss!

Styrdokument och policys

Här hittar du Biblioteksplan och medieriktlinjer som styr och vägleder biblioteksverksamheten i Jönköpings kommun.