Allmänt om biblioteken

Biblioteken i Jönköping ska fungera som samhällets öppna rum. En plats för läsglädje, kunskapsinhämtning och demokratisk delaktighet, som är tillgänglig för alla.

Jönköpings bibliotek är ett bibliotekssystem som består av 14 bibliotek varav två är mobila. Alla biblioteken ska vara inspirerande, kreativa och kunskapsrika miljöer som besökarna gärna kommer tillbaka till. Vi strävar mot att vara öppna, trygga och välkomnande för alla.

Biblioteken arbetar extra mot de i bibliotekslagen prioriterade grupperna när det gäller lokalernas utformning, medieinköp och verksamhetsplanering. De prioriterade grupperna enligt bibliotekslagen är personer med funktionsvariationer, personer med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter samt barn och unga.

Låna här lämna där

Inom Jönköpings bibliotek kan du låna en bok på ett bibliotek och lämna tillbaka den på ett annat. Möjligheten finns också att reservera böcker från andra bibliotek så att du kan hämta dem på ditt hembibliotek.

Här hittar du en lista på de bibliotek som har ett bokinkast.

Välkommen in till oss!

Frågor om webbtillgänglighet

Har du frågor om hur vi arbetar med tillgänglighet på webbplatsen kan du läsa mer under Webbtillgänglighet.

Styrdokument och policys

Här hittar du Biblioteksplan och medieriktlinjer som styr och vägleder biblioteksverksamheten i Jönköpings kommun.