Anläggningsarbete pågår utanför stadsbiblioteket

Begränsad tillgänglighet.

Utanför entrén till Stadsbiblioteket, Arkivhuset och Länsmuséet har det länge varit en grusplan och olika arbeten har pågått. Nu är det äntligen dags att göra iordning entrétorget med nya cykelställ och plattläggning. 

Arbetet är planerat att pågå under slutet av september och första halvan av oktober. Arbetet kommer tyvärr innebära viss begränsad åtkomst av bland annat återlämningsboxen utanför biblioteket på dagtid. 

För dig i riskgrupp har vi därför tagit fram en återlämningsbox som finns till vänster innanför de första dörrarna.

Tags:

Tuesday, September 29, 2020