Apelsinflickan

En stark och realistisk skildring av en ung och fattig flickas dubbla utsatthet på 1880-talet.

Signe placeras på ett strikt religiöst barnhem av sin far, som inte kan ta hand om henne efter moderns bortgång. Signe får pigtjänst men rymmer efter att husbonden förgripit sig på henne. Hon flyr till Stockholm för att leta upp sin kamrat Alice från barnhemmet. Det har dock inte gått så bra för Alice som försörjer sig som prostituerad. Signe är en hårsmån från att själv bli en ”apelsinflicka” men kommer till ett hem för förtappade flickor och får lära sig ett yrke som hon kan försörja sig på. Fortsättes av "Stockholmkärlek".