Arkivförteckningar

Arkiven är ordnade enligt allmänna arkivschemat och finns redovisade i arkivförteckningar. Den digitala arkivdatabasen och pappersförteckningarna i arkiv- och släktforskarsalen innehåller allt förtecknat arkivmaterial från de städer, köpingar, landskommuner och storkommuner som funnits inom det område som i dag utgör Jönköpings kommun.

För att söka i arkivdatabasen, klicka här.

Sökning
Här kan du söka i arkivförteckningar, i Stadsarkivets boksamlingar och referensbibliotek eller i båda databaserna samtidigt.

Om du är osäker på hur du ska söka i databasen kan du klicka på symbolen med frågetecknet i övre högra hörnet. En ruta med en utförlig förklaring kommer då upp. Förklaringstexten finns än så länge endast på engelska. I övre högra hörnet kan du även ändra språket i databasen till svenska. Till vänster om varje sökfält finns ett mindre frågetecken. Klickar du där kommer en ruta upp som beskriver endast det aktuella sökfältet (även denna förklaringstext är på engelska). Vid Enkel sökning söker du på titel och författare, och vid Avancerad sökning på både titel, författare och innehåll.

Databasen uppdateras kontinuerligt med nya poster allt eftersom nya handlingar arkiveras och förtecknas.

 

Städer, köpingar, stor- och landskommuner A-Ö
Angerdshestra landskommun

Bankeryds landskommun
Barnarps landskommun
Bottnaryds landskommun
Gränna landskommun
Gränna stad
Hakarps landskommun
Huskvarna köping
Huskvarna stad
Järsnäs landskommun
Järstorps landskommun
Jönköpings kommun
Jönköpings stad
Lekeryds landskommun
Lekeryds storkommun
Ljungarums landskommun
Mulseryds landskommun
Månsarps landskommun
Norra Mo storkommun
Norra Unnaryds landskommun
Norrahammars köping
Rogberga landskommun
Sandseryds landskommun
Skärstads landskommun
Skärstads storkommun
Svarttorps landskommun
Tenhults storkommun
Visingsö landskommun
Ödestugu landskommun
Öggestorps landskommun
Ölmstads landskommun