Arkivuppgifter för gymnasieskolan

Till höger finns en fil för nedladdning som innehåller några arkivuppgifter att använda eller att utgå ifrån i samband med historielektioner med arkivanknytning.

Genom ett samarbete mellan Per Brahegymnasiet, Jönköpings stadsarkiv, Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Jönköpings läns museum har en handfull arkivuppgifter tagits fram. Dessa är i första hand avsedda för elever som läser Historia 3, men kan även användas helt eller delvis på andra nivåer. I nuläget innehåller det nedladdningsbara dokumentet följande ämneskategorier:

  1. Jönköpings barnavård
  2. Jönköpings fattigvård
  3. Frikyrko- och väckelserörelsen
  4. Nykterhetsrörelsen
  5. Länsmuseets uppkomst
  6. Bostadsinspektionen i Jönköping
  7. Livsmedelsnämnden i Huskvarna
  8. Kommunalt styre på landet