Arrangemang

Lördag 27 oktober 14.00
Dialog eller dynamit
Ordföranden för Viktor Rydberg-sällskapet, prof. em. Birthe Sjöberg, föreläser om sin nya bok Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg  förtryckets fiender.

Lördag 10 november 11.00–15.00
Arkivens dag
Tema: Fest och glädje. Se program.