Arrangemang

Föredrag och andra arrangemang i Arkivhuset

Lördag 3 februari

Smålands Litteraturfestival - SmåLit

ARKIVSCEN
Forskarsalen, Arkivhuset

12.00-12.30 Berättelsen om tändsticksstaden
Tändsticksmuseets basutställningar har funnits i mer än 20 år. Nu görs en förstudie för att förnya utställningarna. Museipedagogen Lisa Lundqvist berättar om arbetet med att förmedla Jönköpings tändstickshistoria till alla åldrar.

13.00-13.45 Den historiska romanen
Karin Edvalls romaner rör sig bland fascinerande medicin- och kvinnohistoria.
Hur forskar hon fram sitt underlag och omsätter det i romanform? Karin Edvall berättar om processen att skapa en historisk roman.

14.00-14.30 Är äldre litteratur ett kulturarv värt att bevara?
200 litterära sällskap är medlemmar i DELS (De Litterära Sällskapen i Sverige) som också ger ut tidningen Parnass. Vem får ett litterärt sällskap, vilka drivkrafter ligger bakom arbetet och vad kan Parnass bidra med? Margareta Lilja Svensson, redaktör för Parnass, och Sigrid Fredriksson, styrelseledamot i DELS, resonerar kring detta.
Arrangör: DELS och Parnass

15.00-15.45 Zoologen från Wisingsö
Axel Ohlin var en auktoritet inom marinzoologi och polarforskning, nu är han bortglömd av de flesta. Lyssna till Erna Andersson, som har följt Axel Ohlin i spåren, från Kanada till Nya Zeeland, från Arktis till Antarktis.
Arrangör: Hjärtans hjärna förlag

Hela programmet för SmåLit 2-4 februari finns här: SmåLit

SmåLit 2018