Att överleva vintern

Boken handlar om tider i livet där mycket avskalas. Mörkret begränsar och utmanar. Regelbunden vila, stillhet och återhämtning kan inte överskattas. Våren kommer på nytt och allt blir levande igen efter en välbehövlig paus.

Audience:

Tags:

Review by: Marianne Kvist Friday, March 4, 2022