Bernt Lindqvist med ett knippe dikter

I en tid av social distansering bad vi Bernt Lindqvist muntra upp oss med poesi.

Se fler filmklipp

Dikter

  • Anna Maria Lenngren - Reflexion
  • Gustaf Fröding - Idealism och realism
  • Thekla Knös - Kan en mygga besjungas?
  • Wilhelmina Nordström - Filomela
  • Carl Jonas Love - Du går icke ensam