Betygsförfrågan

Här kan du beställa en kopia av betyg. De kommunala betygen sträcker sig fram till och med vårterminen 1999, med undantag för Sandagymnasiet som sträcker sig till och med 2005, Per Brahegymnasiet till 2011 och Bäckadalsgymnasiet till 2016. De fristående skolornas betyg finns från och med 2012, undantaget John Bauer-gymnasiet och Realgymnasiet som finns från och med 2003 respektive 2010. Observera att betyg äldre än 1971 ska beställas genom formuläret "Arkivförfrågan".

    Taggar:

    Skrivet av: Rasmus von Arx den 19 februari 2018