Betygsförfrågningar

Här kan du beställa betygskopior. De kommunala betygen sträcker sig fram till och med vårterminen 1999, undantaget Sandagymnasiet som sträcker sig till och med 2008, Per Brahegymnasiet som sträcker sig till 2011 och Bäckadalsgymnasiet som sträcker sig till och med 2016. De fristående skolornas betyg finns från och med 2012, undantaget John Bauer-gymnasiet och Realgymnasiet som finns från och med 2003 respektive 2010. Observera att förfrågningar rörande betyg äldre än 1971 tas emot via formuläret Allmänna frågor, Stadsarkivets mail eller på telefon.