Betygsförfrågningar

Här kan du beställa betygskopior. Observera att förfrågningar rörande betyg äldre än 1971 tas emot via formuläret Allmänna frågor, Stadsarkivets mail eller på telefon.

Kommunala skolor
Stadsarkivet förvarar betyg från de kommunala skolorna fram till och med vårterminen 1999. Undantagen från detta är:

Bäckadalsgymnasiet - till och med 2017
Per Brahegymnasiet - till och med 2011
Sandagymnasiet - till och med 2008

Kungsängsskolan - till och med 2007
Stadsgårdsskolan - till och med 2014

Fristående skolor
Stadsarkivet förvarar betyg från de fristående skolorna från och med vårterminen 2012. Undantagen från detta är:

Grennaskolan - från och med 1963
John Bauer-gymnasiet - från och med 2003
Realgymnasiet - från och med 2011