Bibliotek för alla

  1. Språklust och Äppelhylla

    Språklust är för dig som fått recept på läsning från din logoped. Våra Äppelhyllor innehåller medier för och om personer med funktionsnedsättning.

  2. Tillgängliga medier

    Det finns många sätt att läsa en bok. Läs mer om våra tillgängliga medier här!