Bildprojektet

Glasplåts- och fotografiprojektet går ut på att digitalisera de fotografier, glasplåtar, skioptikonplåtar, negativ och diabilder som finns bevarade hos de olika arkivbildarna. Allt bildmaterial samlas sedan i en stor databas uppdelad efter bildkategorier.

I skrivande stund har över 2900 fotografier, 900 glasplåtar, 300 skioptikonplåtar samt ett hundratal negativ scannats. Samtliga bilder finns tillgängliga i Stadsarkivets bilddatabas, via Stadshistorisk databas på datorerna i forskarsalen i Arkivhuset. Bilderna är fria att använda, men tänk på att ange källa.

För tillfället scannas en del av glasplåtarna om, främst de som varit mer eller mindre mörka och som verkar innehålla något intressant motiv
. Dessa 60-70 plåtar kommer under arbetets gång att infogas på rätt plats istället för de tidigare mörka.

Till höger visas några bilder som kommer från glasplåtar i fotograf August Janssons arkiv. Nedan syns ett urval fotografier från byggnadsnämnden i Jönköping.