Bildarkiv

I ett pågående projekt digitaliseras de fotografier, glasplåtar, skioptikonplåtar, negativ och diabilder som finns bevarade hos de olika arkivbildarna. Allt bildmaterial samlas sedan i en stor databas uppdelad efter bildkategorier.

I skrivande stund har över 3 000 fotografier, 900 glasplåtar, 300 skioptikonplåtar, 600 diabilder samt ett hundratal negativ scannats. Samtliga bilder finns tillgängliga i Stadsarkivets bilddatabas, via Stadshistorisk databas på datorerna i forskarsalen i Arkivhuset. Bilderna där är fria att använda, liksom de bilder som publicerats och kommer att publiceras här, men tänk gärna på att ange Jönköpings stadsarkiv som källa.


Nedan finns en mindre samling porträttfotografier för fri nedladdning, möjligen härrörande från Viktor Millqvist.


Mats Fredings samling

I Stadsarkivet finns flertalet gamla vykort med motiv
från Jönköpingsområdet arkiverade. En av de mer
omfattande samlingarna donerades av en vän till Mats
Freding. Mats Freding arbetade under flera år som buss-
chaufför i Jönköping, och blev sedan områdeschef för
ett bussbolag. Hans samling innefattar vykort från slutet
av 1800-talet ända fram till 1980-talet. Motiven kommer
främst från Jönköping, följt av Huskvarna, men även andra
delar av kommunen finns representerade. De flesta av
vykorten är postgångna till orter över hela landet och ut-
landet, och innehåller allt från korta hälsningar till längre
beskrivningar över händelser eller livssituationer.

Nedan finns två filer med exempel på de äldsta vykorten
med Jönköpingsmotiv från denna samling att ladda ner.

Huskvarna stads byggnadsnämnd
Bland byggnadsnämndens handlingar finns en serie
fotografier från 1960-talet som företrädesvis föreställer
äldre bebyggelse i Huskvarna. Samtliga finns att ladda
ner och använda nedan.
Fotograf August Jansson

På Stadsarkivet förvaras en samling bestående av en del av de glasplåtar som tillhört fotografen August Jansson i Jönköping. Under största delen av sin aktiva karriär hade han sin ateljé på Målaregränd 16, det vill säga nuvarande Gelbgjutargatan 16. Ateljén hölls öppen alla helgfria dagar från klockan 10 på förmiddagen. Utöver fotografering utförde han även förstoringar och kopieringar.

August föddes 1841-05-06 på torpet Hökamosse. Han var fjärde barnet i ordningen för torparen Johan Jonasson och Margreta Ulrika Hultgren. Familjen flyttar under uppväxtåren runt en hel del i Jönköpingsområdet. Även efter att August, eller Per August som han döptes till, lämnat föräldrahemmet återfinns han på ett flertal olika adresser och benämns då som sadelmakargesäll.

I och med en flytt 1878 från Västra förstaden 16 (där han bott på samma gård som fotografen N. B. Ögren) till Tyska maden 16, benämns han i kyrkböckerna för första gången som fotograf, en titel han bibehåller till någon gång runt 1920. Efter en kort mellanlandning i Östra kvarteret flyttar han 1888 till Fortuna 2. Där finns han kvar till 1911 då han flyttar till Skogslund under Sanna. 1920 flyttar han in till staden igen, till Kyrkokvarteret. Där blir han kvar till 1932 då sista flytten går till Anna Kjellbergs Minne. Där avlider August slutligen 1933-05-28.

Nedan finns ett urval med 150 digitaliserade bilder från August Janssons glasplåtar för fri nedladdning.


Carl Gottfrid Lundgren

1885 får hovrättsvaktmästaren Carl Gottfrid Lundgren en gåva i form av ett fotoalbum. Albumet har graverade metallplåtar på fram och baksida samt snäpplås. På framsidan står "Till den musikaliske vaktmästaren i Kl. Majts och Rikets Göta Hofrätt Gottfrid Lundgren för hans 35åriga verksamhet i musikens tjenst af Musiksällskapet och P.B.orden Jönköping 18 30/3 85". Lundgren kompletterade senare albumet med flera porträttfotografier. Fotografierna består bland annat av sångerskor, sångare, musiker och medlemmar i Jönköpings PB. Nedan finns samtliga fotografier från albumet för nedladdning.


Redaktör Rudolf Björkman

Rudolf Björkman föddes i Jönköping 9 april 1850. Han var redaktör för Smålands Allehanda 1886–1892 och för Sundsvallsposten 1893–1897. Därefter blev han föreståndare för Svenska Telegrambyråns redaktionsavdelning fram till 1908. Björkman var både samlare och hembygdsvän, och skrev flitigt i både press och i bokform om trakterna runt Jönköping. Efter hans död 1916 köpte Jönköpings stad hela samlingen, inklusive hans egna anteckningar, koncept och arbetsmaterial. Samlingen, som tidsmässigt sträcker sig från 1563 till 1916, består av böcker, diverse arbetsmaterial som ligger till grund för hans delar av "Jönköpings historia", äldre originaldokument, affischer, broschyrer, objekt och kuriosa. Nedan finns merparten av samlingens fotografier för nedladdning.