Bildprojektet

Glasplåts- och fotografiprojektet går ut på att digitalisera de fotografier, glasplåtar, skioptikonplåtar, negativ och diabilder som finns bevarade hos de olika arkivbildarna. Allt bildmaterial samlas sedan i en stor databas uppdelad efter bildkategorier.

I skrivande stund har över 2900 fotografier, 900 glasplåtar, 300 skioptikonplåtar samt ett hundratal negativ scannats. Samtliga bilder finns tillgängliga i Stadsarkivets bilddatabas, via Stadshistorisk databas på datorerna i Arkiv- och släktforskarsalen i Arkivhuset. Bilderna är fria att använda, men tänk på att ange källa.


Till höger visas några bilder som kommer från glasplåtar i fotograf August Janssons arkiv.