Bin och biologisk mångfald

Vi vill uppmärksamma två viktiga dagar som FN har instiftat, Världsbidagen den 20 maj och den Internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj.

Bin är vår allra viktigaste art som pollinerar växter, en förutsättning för vår överlevnad. På Naturvårdsverkets hemsida står att läsa att de viktigaste grupperna av pollinatörer i Sverige är vildbin (inklusive humlor), fjärilar och blomflugor. En tredjedel av Sveriges vilda biarter finns med på den nationella rödlistan liksom en femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna. Hotade fjärilar och bin är främst knutna till öppna och blomrika marker, som under det senaste århundradet minskat nationellt.

Biologisk mångfald hänger tätt samman med detta, eftersom det i sin tur är en för utsättning för att de pollinerande arterna ska kunna överleva. Allt hänger ihop. Vi drar vårt lilla strå till den stora stacken och tipsar om bra böcker i ämnet. 

Biologisk mångfald och bin

 1. På naturens axlar

  Subtitle: hur tio miljoner arter räddar ditt liv
  By: Sverdrup-Thygeson, Anne
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Ue.05
  Available as: Book
 2. Världens viktigaste trädgård

  Subtitle: till naturens försvar
  By: Glodeck, Mariette
  Language:
  Swedish
  Published: 2022
  Classification: Qe
  Available as: Book
 3. Den vilda trädgården

  Subtitle: det rika livet i en lagom tuktad täppa
  By: Goulson, Dave
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Qe
  Available as: Book
 4. Naturlycka

  Subtitle: vår värdefulla biologiska mångfald
  By: Jennersten, Ola
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Ue.052
  Available as: Book
 5. Trädgårdsdjur

  Subtitle: myllret och mångfalden som växterna älskar
  By: Dacke, Marie
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Qe
  Available as: Book
 6. Naturligtvis!

  Subtitle: biologisk mångfald i din trädgård
  By: Lagache, Justine
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Qe
  Available as: Book
 7. Ett liv på vår planet

  Subtitle: en vision för framtiden
  By: Attenborough, David
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Ue.05
  Available as: Book
 8. Binas hemliga liv

  By: Hanson, Thor
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Ugjba
  Available as: Book
 9. Trädgårdsmyller

  Subtitle: insekterna som hjälper dig att odla
  By: Winter, Christina
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Qe
  Available as: Book
 10. Blommor och bin

  Subtitle: din trädgård - ett matbord för pollinerande insekter
  By: Fries, Ingemar
  Language:
  Swedish
  Published: 2016
  Classification: Qdfk
  Available as: Book
 11. Meningen med bin

  By: Bergengren, Göran
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Qdfk
  Available as: Book
 12. Handbok i naturlig biodling

  By: Schneider Vingesköld, Peter
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Qdfk
  Available as: Book
 13. Binas historia

  By: Lunde, Maja
  Language:
  Swedish
  Published: 2017
  Classification: Hcedb.01
  Available as: Book
 14. Naturen vi ärvde

  Subtitle: en miljöresa från tyst vår till het sommar
  By: Ekman, Henrik
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Classification: Uh:k.55-c
  Available as: Book
 15. Klimat och psykologi

  Subtitle: varför vi inte agerar hållbart och vad vi kan göra åt det
  By: Nilsson, Andreas
  Language:
  Swedish
  Published: 2020
  Classification: Uhb
  Available as: Book
 16. Tyst jord

  Subtitle: insekternas framtid är också vår
  By: Goulson, Dave
  Language:
  Swedish
  Published: 2022
  Classification: Ugjb
  Available as: Book