Bin och biologisk mångfald

Vi vill uppmärksamma två viktiga dagar som FN har instiftat, Världsbidagen den 20 maj och den Internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj.

Bin är vår allra viktigaste art som pollinerar växter, en förutsättning för vår överlevnad. På Naturvårdsverkets hemsida står att läsa att de viktigaste grupperna av pollinatörer i Sverige är vildbin (inklusive humlor), fjärilar och blomflugor. En tredjedel av Sveriges vilda biarter finns med på den nationella rödlistan liksom en femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna. Hotade fjärilar och bin är främst knutna till öppna och blomrika marker, som under det senaste århundradet minskat nationellt.

Biologisk mångfald hänger tätt samman med detta, eftersom det i sin tur är en för utsättning för att de pollinerande arterna ska kunna överleva. Allt hänger ihop. Vi drar vårt lilla strå till den stora stacken och tipsar om bra böcker i ämnet. 

Biologisk mångfald och bin

 1. På naturens axlar

  Undertitel: hur tio miljoner arter räddar ditt liv
  Av: Sverdrup-Thygeson, Anne
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Biologi
  Finns som: Bok
 2. Världens viktigaste trädgård

  Undertitel: till naturens försvar
  Av: Glodeck, Mariette
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2022
  Klassifikation: Trädgårdsskötsel
  Finns som: Bok
 3. Den vilda trädgården

  Undertitel: det rika livet i en lagom tuktad täppa
  Av: Goulson, Dave
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Trädgårdsskötsel
  Finns som: Bok
 4. Naturlycka

  Undertitel: vår värdefulla biologiska mångfald
  Av: Jennersten, Ola
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Biologi
  Finns som: Bok
 5. Trädgårdsdjur

  Undertitel: myllret och mångfalden som växterna älskar
  Av: Dacke, Marie
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Trädgårdsskötsel
  Finns som: Bok
 6. Naturligtvis!

  Undertitel: biologisk mångfald i din trädgård
  Av: Lagache, Justine
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Trädgårdsskötsel
  Finns som: Bok
 7. Ett liv på vår planet

  Undertitel: en vision för framtiden
  Av: Attenborough, David
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Biologi
  Finns som: Bok
 8. Binas hemliga liv

  Av: Hanson, Thor
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Ryggradslösa djur (Evertebrata)
  Finns som: Bok
 9. Trädgårdsmyller

  Undertitel: insekterna som hjälper dig att odla
  Av: Winter, Christina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Trädgårdsskötsel
  Finns som: Bok
 10. Blommor och bin

  Undertitel: din trädgård - ett matbord för pollinerande insekter
  Av: Fries, Ingemar
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Husdjurslära
  Finns som: Bok
 11. Meningen med bin

  Av: Bergengren, Göran
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Husdjurslära
  Finns som: Bok
 12. Handbok i naturlig biodling

  Av: Schneider Vingesköld, Peter
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Husdjurslära
  Finns som: Bok
 13. Binas historia

  Av: Lunde, Maja
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från norska
  Finns som: Bok
 14. Naturen vi ärvde

  Undertitel: en miljöresa från tyst vår till het sommar
  Av: Ekman, Henrik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Miljöfrågor och Naturskydd
  Finns som: Bok
 15. Klimat och psykologi

  Undertitel: varför vi inte agerar hållbart och vad vi kan göra åt det
  Av: Nilsson, Andreas
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Humanekologi
  Finns som: Bok
 16. Tyst jord

  Undertitel: insekternas framtid är också vår
  Av: Goulson, Dave
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2022
  Klassifikation: Ryggradslösa djur (Evertebrata)
  Finns som: Bok