Bokarkiv

Almqvistska samlingen
I Bokarkivet förvaras flertalet boksamlingar, liksom några samlingar som även innehåller annat material. Samlingarna består av böcker och handlingar från boktryckarkonstens barndom till och med första halvan av 1900-talet. Böckerna och handlingarna är tillgängliga för läsning i Arkiv- och släktforskarsalen.

Merparten av samlingarna är förtecknade i pappersform, och en del av Almqvistska samlingen finns sökbar i Stadsarkivets bibliotekskatalog. Under hösten 2019 påbörjas arbetet med att lägga in de gamla boksamlingarna i Kungliga Bibliotekets samkatalog LIBRIS. Klicka på samligens namn till höger för att komma direkt till posten i LIBRIS.

En sökbar digital förteckning över Redaktör Rudolf Björkmans samling finns här. Välj Avancerad sökning och skriv sedan in, eller välj, Rudolf Björkman under Arkivskapare. Böcker från samlingen ligger sökbara i Stadsarkivets bibliotekskatalog. Dessutom finns fotografier från samlingen tillgängliga att ladda ner här.

Samlingar
Almqvistska samlingen
Collianderska samlingen
John Bauer-samlingen
Redaktör Rudolf Björkmans samling
Nils Hasses pjässamling
Gunnar Cederschiölds manuskriptsamling
Läroverksbiblioteket
Järsnäs sockenbibliotek
Järstorps församlingsbibliotek
Kristine församlingsbibliotek
Sofia församlingsbibliotek