Bokbilen

Från midsommar och fram till mitten av augusti har mobila biblioteken sommaruppehåll. De flesta böcker har fått extra lång lånetid men observera att datumet på kvittot inte alltid stämmer med det datum bokbilen kommer nästa gång. Ladda ner turlistan här intill för att se när bokbilen kommer till din hållplats.

Glad sommar önskar vi som jobbar på mobila biblioteken!

_______________________________________________________________________________________

Bokbilens främsta målgrupp är kommunens äldre invånare. Vi besöker under dagtid bostadsområden där många äldre bor, 55+ boenden, äldreboenden och dagverksamhet. På bokbilen kan du förutom böcker låna ljudböcker, tidskrifter och musik. Tänk även på att genom bokbilen har du tillgång till alla medier som finns på bibliotek runt om i kommunen.

 Bokbilen har ett lågt insteg och ett plant golv. En ramp kan fällas ut vilket gör det lättare för en person med rullator eller rullstol att komma in.

Contact Bokbilen

Address: Box 1029 551 11 Jönköping
Phone: 036-105888

Turlista hösten 2020:

Tillgänglighetsguide

Entrédörr: Automatisk dörröppnare.

Lokal: Ramp för rullstolar och rollatorer.

Toalett: Nej.

Hörselslinga: Nej.