Bokbilen

Bokbilens främsta målgrupp är kommunens äldre invånare. Vi besöker under dagtid bostadsområden där många äldre bor, 55+ boenden, äldreboenden och dagverksamhet.

Bokbussen och Bokbilens hållplatser

Klicka på pilen bredvid "Uppleva och göra" och  "Kultur" och välj sen "Bokbussen och Bokbilens" hållplatser, för att få upp kartbilden.

Contact Bokbilen

A map showing the location of Bokbilen. Click to open in Google Maps.
Address: Box 1029 551 11 Jönköping
Phone: 036-10 58 88
Customer service: 036-10 55 80

Turlista hösten 2022

Tillgänglighetsguide

Entrédörr: Automatisk dörröppnare.

Lokal: Ramp för rullstolar och rollatorer.

Toalett: Nej.

Hörselslinga: Nej.