Bokbilen

Bokbilen har sommaruppehåll v 26-32 och börjar köra igen måndag 13 augusti. Höstens turlista finns att ladda ner här intill.

Bokbilens främsta målgrupp är kommunens äldre invånare. Vi besöker under dagtid bostadsområden där många äldre bor, 55+ boenden, äldreboenden och dagverksamhet. På bokbilen kan du förutom böcker låna ljudböcker, tidskrifter och musik. Tänk även på att genom bokbilen har du tillgång till alla medier som finns på bibliotek runt om i kommunen.

 Bokbilen har ett lågt insteg och ett plant golv. En ramp kan fällas ut vilket gör det lättare för en person med rullator eller rullstol att komma in.

Kontakta Bokbilen

Adress: Box 1029 551 11 Jönköping
Telefon: 036-105888

Turlista för hösten 2018

Tillgänglighetsguide

Entrédörr: Automatisk dörröppnare.

Lokal: Ramp för rullstolar och rollatorer.

Toalett: Nej.

Hörselslinga: Nej.