December 2015

Fotografi av eleverna i sjätte klassen vid Jönköpings Västra Elementarläroverk för flickor, 1890. Stående från vänster: Gertrud Angel, Greta Söderberg, Märta Almqvist och Anna Ståhlberg. Sittande från vänster: Signe Westman, Märta Uggla, Märta Kugelberg och Anna Söderberg.

Jönköpings stad, Jönköpings Västra Elementarläroverk för flickor, K2:1
Fotografiet är taget våren 1890 av J. G. Wetterholm som hade sin ateljé på Barnarpsgatan  18, snett emot Carl Lundbergs hotell. De flickor som fotograferats är eleverna i sjätte klassen vid  Jönköpings Västra Elementarläroverk för flickor. Stående från vänster: Gertrud Angel, Greta Söderberg, Märta Almqvist och Anna Ståhlberg. Sittande från vänster: Signe Westman, Märta  Uggla, Märta Kugelberg och  Anna Söderberg.

Flickan längst upp till vänster, Gertrud Angel, var dotter till stadsfiskalen i Jönköping Axel Gustaf  Emil Angel och Gustava Katrina Bull. Gertrud Fatima Olga Maria föddes 1875-04-30 i Sandby  församling i Kalmar län. Familjen, som även bestod av två äldre systrar, bodde  då på kronolänsmansbostället Norra Näsby 5. Redan i september samma år flyttade de till Stenåsa, och sedan tillbaka igen året därpå. De följande åren bor familjen i Döderhult och på ett flertal adresser i Oskarshamn innan fadern frå anställning som stadsfiskal i Jönköping, dit familjen flyttar i oktober 1885. Även i Jönköping byter familjen frekvent bostäder inom Kyrkokvarteret, Norra kvarteret och Torgkvarteret.

Det är dock inte de många flyttarna eller faderns arbete som stadsfiskal som är det mest intressanta med Gertrud, utan hennes anor på moderns sida. Gustava Katrina Bull föds i Växjö 1838-03-01 som dotter till slaktaren John Bull och Lena Christina Östergren i nummer 45. Modern Lena var född i Växjö 1806-10-06. Fadern John anges däremot vara född 1807-08-22 i Saint Barthélemy! Gertruds morfar kom alltså från Västindien. Olika uppgifter gör gällande att denne John Bull även skulle varit målare och författare, och dessutom oäkta son till baron Carl Gustaf Koskull på Engaholm i Alvesta (dåvarande Aringsås). Hur det kan vara med den saken återstår väl att bevisa. Klart är att John Bull återfinns som betjänt hos Koskull i Lekaryds socken, där det anges att han är döpt och antagen till nattvarden 1823-03-09. Vid giftermålet 1829 anges han vara målaregesäll på Hjärtanäs Tångagård i Lekaryds socken. Makarna bor sedan fram till 1832 på Engaholms ägor hos svärfadern Adam Östergren. Efter det går flyttlasset till Växjö där John är målare, betjänt och hospitalsvaktmästare, bland annat vid Kronobergs Kungsgård och på Hospitalet. När familjen sedan flyttar in till staden protesterar församlingen av någon anledning mot detta. John, Lena och den växande barnaskaran återfinns sedan på några olika adresser i Växjö då maken arbetar som slaktare. Slutligen, fram till sin död 1847, benämns han som målarefabrikör i Växjö som vistas i Gårdsby socken. Uppenbarligen en man med många strängar på sin lyra.