December 2016

1908 lämnar kommunalnämndsordföranden i Öggestorp, Carl Ribbing, in uppgifter om kommunens barnmorska till Riksförsäkringsanstalten.

Öggestorps landskommun, Kommunalnämnden, F3:1
Den barnmorska som Carl Ribbing lämnar uppgifter om hette Bertha Bergendahl. Hon föddes 24 november 1863 som oäkta dotter till pigan Johanna Christina Jönsdotter i Kanarp 2 i Eftra socken i Halland, och döptes då till Sophia Julia Berta. Två år senare gifter sig modern med mjölnaren Fagrelius, varpå mor och dotter flyttar till honom i Berta 1, Slöinge socken. I vuxen ålder flyttar Bertha runt ibland annat Slöinge, Ås och Rolfstorp där hon jobbar som mejerska. Det är vid den första flytten som efternamnet Bergendahl dyker upp första gången.

Vid någon tidpunkt utbildar hon sig till barnmorska, och examineras 1896. Följande år anställs hon av Öggestorps landskommun. I husförhörslängderna anges det dock att hon inte flyttar till Rogberga förrän 1899. Det är just i grannkommunen Rogberga Bertha bor. Hon sitter på två anställningar, 100 kronor om året för jobbet som barnmorska i Öggestorp och 225 kronor om året som barnmorska i Rogberga. Utöver den fasta lönen får hon 3 kronor för varje förrättning hos hemmansägare, arrendatorer och liknande samt 1 krona och 50 öre av övriga som inte uppbär understöd. Under sin tid i Öggestorp och Rogberga bor hon i flertalet lägenheter, samtliga under Häljaryd Nedergård. Först i en lägenhet som enligt uppgift ska ha hetat Lövhult, 1908-1911 i Kittenborg, 1911-1922 i Karlsro och 1922-1924 i Gustavsberg. Sistnämnda år flyttar hon till sjuksköterskebostaden i Kinna, Älvsborgs län, och benämns då som före detta barnmorska. 1926 går flytten vidare till Varberg, där hon bor åtminstone i fastigheterna Haga 26 och Almeberg 2, där hon också avlider 1938. Bertha tillbringar alltså hela sin aktiva karriär som barnmorska i Öggestorp och Rogberga.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020