December 2017

I januari 1914 lämnar C. J. Adolfsson rapport till yrkesinspektören i 4:e distriktet, med uppgifter över den kommunala tillsynen av arbetsställen i Ölmstads socken under fjärde kvartalet året innan.

Ölmstads landskommun, Hälsovårdsnämnden, F1:1
Av rapporten framgår att de besökta arbetsställena utgörs av snickarmästaren Carl Fritsells snickeriverkstad vid lägenheten Fridsberg i Bunn, hos skräddarmästaren Larsén i Bunnsholm, skräddarmästaren Oskar Lind i Fageräng, Brötjemark, och hos tillika skräddarmästaren Emil Ryd i Hagadal, Brötjemark. Tre av ställena saknar mekanisk drivkraft, troligen hos de tre skräddarna, medan det fjärde har mekanisk drivkraft av 3 effektiva hästkrafter. Totalt åtta arbetare återfinns på de fyra ställena, hälften är under arton år och hälften är över.

Inspektör Adolfsson passar även på att den 15 december 1913 besöka Bunnsdals ångsåg, som inte någon gång tidigare haft besök av någon inspektör. Sågen, som drivs med 18-20 effektivahästkrafter, ägs av F. A. Pettersson i Huskvarna. På platsen finns nio stadiga arbetare, sex stycken tillfälliga arbetare, tre stycken sextonåringar och en minderårig för tillfälligt arbete.

Vid en blick i de närmast efterföljande rapporterna märks bland annat att skräddarmästaren Larsén inte längre finns med 1914. Samma år anger Adolfsson att det finns flera handelslokaler, ett par ställen där slakterirörelse bedrivs, men att det på samtliga dessa ställen endast arbetar familjemedlemmar. 1916 omnämner han, som ett företag som inte underkastas kommunal tillsyn, smeden Frank Johansson i Grönskog, Stamseryd. Efter detta är rapporterna knapphändiga, och nämner endast Fridsberg, Fageräng, Hagadal och Stamseryd med deras arbetsstyrka. En bit in på 1920-talet verkar inspektören, tillika vid tiden även kommunalnämndens ordförande, C. J. Adolfsson ha surnat till. Med stöd i lagen menar han att det ”finnes icke enligt min uppfattning någon plats i Ölmstads socken som förpliktar den kommunala tillsynen att aflemna rapport öfver”. Samtidigt nämner han dock att en elektrisk kvarn under slutet av 1921 uppförts i närheten av Brötjemarks station. Rapporterna fylls trots allt i även framledes, men endast då och då med någon mindre ändring av informationen.

Tags:

Written by: Jon Engström Thursday, September 10, 2020