December 2020

Skomakaren Henning Landén i Bankeryd tar in en skomakarlärling i mars 1900. För detta får han 100 kronor i ersättning från kommunalnämndens ledamöter.

Bankeryds landskommun, Kommunalstämman, F2:3


Henning Johansson Landén var född 1868 i Ölsremma, och soldat för Målskog på soldattorpet Skogslund. Där står han skriven med hustrun Selma Elisabeth och dottern Lilly Dorothea. Dock anges att han egentligen bor i Ebbarp. Någon gång under 1900 flyttar familjen till soldattorpet Piltorpet under Horstorp. Där finns tidigare soldaten Hjertquist med familj, liksom hyresgästen skomakare Gustaf Svensson med familj.

Vid sidan om sin soldattjänst sysslar uppenbarligen Landén med skomakeri, för 1 mars 1900 skriver han kontrakt med kommunalnämndens ledamöter att ta in en lärling. Kontraktet är på ett år, mellan 6 mars 1900 och 6 mars 1901. Förutom att lära ut yrket åtar Landén sig att ge lärlingen mat, husrum, nödig vård samt genom råd och förmaningar försöka leda honom till det som är gott. Det sistnämnda särskilt då konfirmationsundervisningen vid tillfället var i full gång. Bankeryds landskommun å sin sida åtar sig att betala 100 kronor till Landén, via en utbetalning på 25 kronor var tredje månad, samt att bistå med behövliga gångkläder.

Den lärling kontraktet handlar om är Erik Pettersson från backstugan Högåsen under Bosaryd. Erik, eller Erik Efraim som han är döpt till, föds 20 april 1884 som oäkta son till pigan Emma Kristina Petersdotter på Strömsberg i Ljungarum. Redan i november samma år flyttar de båda dock till Bankeryd, där Emma Kristina är född och har sina föräldrar. De bor i nämnda backstuga tillsammans med den yngre systern Augusta Albertina. Eriks morfar, Peter Magnus Andersson, dör dock redan 1887, hans moster flyttar till Rogberga 1888 och mormor Anna Svendotter dör 1889.

Istället har Erik dock fått två yngre bröder, tillika oäkta, Karl Edvard 1887 och Emil Georg 1889. Familjen bor kvar i Högåsen, och 1892 föds lillasyster Anna Elisabeth Vitalia. Familjen utökas ytterligare 1899 då ytterligare en lillasyster kommer till världen, Bertha Maria. Hon lever dock bara till december samma år.

Huruvida skomakeriyrket är något för Erik går inte att säga. Möjligen går han till Landén varje dag, eller kanske bor han där. Han är dock skriven på Högåsen till i november 1901. Då flyttar modern och de yngre syskonen till Habo, till den make modern haft sedan i juni samma år. För Eriks del blir det istället flytt till Bankeryds fattighus. Där blir han kvar, med enda kommentar att han är frikallad från militärtjänsten. På 1910-talet byter fattighuset namn till ålderdomshem, vilket troligen inte ändrar nämnvärt på Eriks livssituation. Istället lever han vidare år efter år på ålderdomshemmet till i mars 1930, då han avlider endast 46 år gammal. Som dödsorsak anges epilepsi. Antagligen den sjukdom som placerade honom på fattighuset redan som 15-åring.

Tags:

Written by: Jon Engström Monday, November 30, 2020