Digitala handlingar

Välkommen till den digitala forskarsalens del för digitala handlingar. Här samlar vi olika former av dokument och handlingar som finns i arkivet. Den digitala samlingen kommer successivt att byggas ut med fler handlingar och fler kategorier. Allt material som finns här är fritt att ladda ner och använda, men tänk gärna på att ange Jönköpings stadsarkiv som källa.

Klicka på bilderna för att komma till respektive kategori.


Adresskalendrar

Avskrifter


Beskrivning över Jönköping med omnejd


Broschyrer


BygglovsregisterFlygfotografier

Fångvårdsanstalten i Jönköping
Förteckningar över tomter
Gr
änna stads äldre ritningar


Grännas och Jönköpings privilegiebrev


Hantverks-, industri- och konstutsällningen


Huskvarna stadshistoriska undersökningar 19371940Industri- och hantverksföretag 1960Jönköpings läns markegångstaxor

Karta över Jönköping 1948Kartor
Medeltida fragment


Nils Hasses pjässamling

Privilegie- och frihetsbrev 12841785
Ritningar över rivna byggnader i Jönköping

Skolmatriklar

 


Skyltansökningar


Strödda anteckningar om Jönköpings stad 1839