Digitala handlingar

Välkommen till den digitala forskarsalens del för digitala handlingar. Här samlar vi olika former av dokument och handlingar som finns i arkivet. Den digitala samlingen kommer successivt att byggas ut med fler handlingar och fler kategorier. Allt material som finns här är fritt att ladda ner och använda, men tänk gärna på att ange Jönköpings stadsarkiv som källa.

Klicka på bilderna för att komma till respektive kategori.


Adresskalendrar

Avskrifter

Broschyrer

Bygglovsregister

Flygfotografier

 
Fångvårdsanstalten i Jönköping


Förteckningar över tomter
Gränna stads äldre ritningar
Grännas och Jönköpings privilegiebrev


Hantverks-, industri- och konstutsällningen


Huskvarna stadshistoriska undersökningar 1937-1940


Jönköpings läns markegångstaxorKarta över Jönköping 1948Kartor


Medeltida fragment

Nils Hasses pjässamling

Privilegie- och frihetsbrev 1284-1785
Ritningar över rivna byggnader i Jönköping
Skolmatriklar
Skyltansökningar