Ditt liv och mitt

Vad som kan förlåtas om hänsyn tas till tidsandan?

När Märit kommer till Lund har det gått över femtio år sedan hon var här sist. Hit kom hon som läkarstuderande på 60-talet, en tid då folkhemmet växte och blomstrade. På Norra kyrkogården finns en massgrav som påminner om en annan verklighet. Här hamnade patienterna från Vipeholm, den stora anstalten för så kallade sinnesslöa. Det var där hennes bror gick under. Vad var det som hände för alla dessa år sedan? Och vem bär egentligen skulden?

Bra skrivet om ett tungt ämne. Märits syster (som bara Märit kan höra i sitt huvud) strör giftiga kommentarer om både det ena och det andra vilket lättar upp texten