Förändringar på Stadsbiblioteket i samband med ombyggnation

Ombyggnationen är fördröjd och i nuläget väntar vi på mer besked kring när arbetet väntas vara klart.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att bygga om kontorslokalerna på Jönköpings stadsbibliotek.

I samband med detta kommer delar av stadsbiblioteket vara stängt.
De rum som berörs är studierummen och ytan med tidskriftsfåtöljer utanför dessa rum, på plan 1 samt Sagan på entréplan.
De stängda delarna kommer att användas som kontorslokaler under ombyggnadstiden.

Precis som vanligt kommer det vara möjligt att ta med sig en tidskrift och sätta sig på valfri plats i biblioteket.
Vi kommer att förtäta med fåtöljer i biblioteket för att fortsätta möjliggöra en trevlig lässtund.

Vi hänvisar de som använder studierummen till att använda sig av våra gruppbord ute i biblioteket.
För er som önskar enskilda läsplatser kommer det att finnas några extra platser längs med vänstra väggen in mot Arkivhuset.
Det finns även studieplatser inne i Arkivhuset.

 Vi hoppas på överseende under byggtiden.

Taggar:

den 16 maj 2018