Februari 2022

Skogstornet, även kallat Tegnértornet, på Grännaberget invigdes den 1 september 1973. Den som i samband med invigningen gick uppför tornets 144 trappsteg kunde tilldelas ett ”torncertifikat”, underskrivet av initiativtagaren Torsten Tegnér samt tornkommitténs ordförande och sekreterare.

Gränna stad, Föreningen Skogstornet, F1:1
Idén till ett utsiktstorn på Grännaberget föddes redan den 8 maj 1949, då den kände idrottsentusiasten och journalisten Torsten Tegnér (1888–1977) hade övernattat på Ribbagården och under sin morgonpromenad hänfördes av vyerna från höjden av Kramboberget. Tegnér bestämde sig för att själv donera 12 000 kronor som en grundplåt och började med att berätta om sin idé för "Grännakungen", fabrikören Axel Bolling. Han fick då kontakt även med andra politiker i Gränna och pratade med diverse idrotts- och affärsvänner runtom i landet för att samla in pengar till projektet.

Distriktslantmätaren Alvar Näslund fick uppdraget att verkställa en teknisk utredning om höjd- och siktförhållandena på platsen, vilken visade att man från det föreslagna tornet kan se ut över inte mindre än fyra landskap. Under rätt väderförhållanden går det att se ända till ön Södra Röknen, tillhörande Närke, i norra Vättern.

Det dröjde till maj 1957 innan Föreningen Skogstornet bildades, med Torsten Tegnér och major Ernst Killander som ledande krafter. Vid tidpunkten fanns omkring 55 000 kronor i potten. Pengarna hade inkommit bland annat genom gåvor i samband med Tegnérs högtidsdagar, bidrag från företag och enskilda, donationsmedel från Jönköpings kommun, och inte minst genom regelbundna anslag från Skogskarlarnas riksorganisation som redan från början ställde sig bakom projektet.

På grund av motstånd från flera markägare blev projektet fördröjt med betydande kostnadsökningar som följd. Vid föreningens årsmöte 1972 tillträdde Alvar Näslund som ordförande efter Killanders död och styrelsen förstärktes med bland andra kommunalrådet Karl Kittendorff. Mark- och vägfrågorna hade nu blivit lösta, men det saknades fortfarande en del pengar.

Enligt protokoll från 30 januari 1973 noteras att tillgängliga medel, i form av kontanter och utlovade säkra bidrag, uppgår till 107 000 kronor. I ansökan till Naturvårdsverket hade hela kostnaden för tornet uppskattats till 150 000, en siffra som ansågs realistisk under förutsättning att arbetet kommer till stånd innan nya prisstegringar inträffar.

Så här presenteras byggplanerna i ett reklamblad från Föreningen Skogstornet:

Tornet avses att byggas i stålkonstruktion, ca 25 m högt. Från ett tjugotal fönster erbjudas vackra utblickar i en orörd natur. Omkring 130 trappsteg kommer att leda upp till en rymlig plattform.

Ett av huvudsyftena med Skogstornet är att åt den stressade nutidsmänniskan skapa ett behov – en anledning att finna vederkvickelse och livslust i en gudomlig natur från hög nivå.

Föreningen Skogstornet vill genom att medverka till att skapa ett mål i naturen ge förnyad aktualitet åt slagordet – en sund själ i en sund kropp – allt i folkhälsans tjänst.

När Skogstornet är uppfört och invigt, kommer det att överlämnas till Jönköpings kommun att förvaltas av Fritidsnämnden, varigenom framtida tillsyn och underhåll garanteras.

Tags:

Written by: Björn Blomquist Monday, January 31, 2022