Felanmälan

Biblioteken är en del av Jönköpings kommun. Vill du anmäla ett fel, lämna en synpunkt eller har du ett klagomål som gäller biblioteken eller något annat i kommunen?