Filmarkiv

Under 2017 inleddes arbetet med att skapa ett digitalt Filmarkiv. Stadsarkivet avser att digitalisera större delen av det äldre filmmaterial som förvaras hos oss. Detta främjar bevarandet av de gamla filmerna, och inte minst tillgängligheten till dem. Nedan återfinns några exempel på vad som finns i arkivet.

Flertalet lokalhistoriska filmer finns även att se via Svenska Filminstitutets och Kungliga Bibliotekets sida Filmarkiv.se, bland andra:

Marknad i Jönköping (1908)

Bilder från Jönköping (1911)

Strandhugg vid Sagosjön (1935)

En sommardag vid Vättern (1938)

Bland päron och polkagrisar (1938)

Vätterbygd (1960)

En stadsdel kommer till (1976)