Fjärrlån

  • Litteratur som finns i vår katalog eller på högskolebiblioteket i Jönköping lånas inte in. Det gäller även efterfrågad fack- och skönlitteratur som finns att köpa.
  • Du kan ansöka om fjärrlån när du besöker något av våra bibliotek. Det är ett krav att du har ett lånekort som gäller på folkbiblioteken i Jönköpings kommun.
  • Fjärrlån hämtas ut och återlämnas via personal i lånedisk.

Kurslitteratur

Vi lånar inte in kurslitteratur. Är du student vid Högskolan i Jönköping ska högskolebiblioteket hjälpa till med fjärrlån av den litteratur som behövs för studier.

För distansstuderande vid andra studieorter gäller särskilda regler. Kurslitteratur beställs i vissa fall av studenten själv från studieortens högskola/universitet.

Är du gymnasiestuderande så är det biblioteket på din skola som ska hjälpa dig med fjärrlån.

Finns boken att låna på högskolebiblioteket så hänvisar vi dit. Som privatperson har man rätt att få lånekort på högskolans bibliotek från och med det år man fyller 18 år.

Sök i högskolans bibliotekskatalog Primo

Högskolebibliotekets öppettider

Hur lång tid tar det?

En fjärrlånebeställning syns inte direkt på ditt bibliotekskonto. Det sker först när vi har skickat beställningen vidare till långivande bibliotek, vilket brukar ta några dagar. Efter det tar det oftast 1-2 veckor innan boken är här. Fråga gärna om det dröjer med ditt fjärrlån.

Lånetid

Det utlånande biblioteket bestämmer lånetiden och de kan kräva in en bok i förtid.

Kostnad

Kostnaden för artikelkopior är 2:- / papper.
Artikelkopior från bibliotek utanför Sverige: 75:-/artikeln
Utlandslån kostar 200:-/titel.

Omlån

Om du vill förlänga fjärrlånet kan du maila fjarrlan@jonkoping.se några dagar innan lånetiden går ut.