Fongs gelbgjuteri i Gränna

Gjuterihistoria blandas med visning av gjutningsteknik i Fongs gelbgjuteri i Gränna, troligen på 1970-talet. Filmen härrör från arkivmaterial inhämtat på Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping.

Tags:

Written by: Jönköpings stadsarkiv Tuesday, December 10, 2019