Digitala handlingar

Välkommen till den digitala forskarsalens del för digitala handlingar. Här samlar vi olika former av dokument och handlingar som finns i arkivet. Den digitala samlingen kommer successivt att byggas ut med fler handlingar och fler kategorier.

Allt material som finns här är fritt att ladda ner och använda, men tänk gärna på att ange Jönköpings stadsarkiv som källa.

Adresskalendrar

____________________________________________________________

Avskrifter

____________________________________________________________

Broschyrer, priskuranter och reklam

____________________________________________________________

Bygglovsregister

_________________________________________________________

Flygfotografier över Jönköpings stad

Förteckningar över tomter

____________________________________________________________

Gränna stads äldre ritningar

____________________________________________________________

Hantverks-, industri- och konstuställningen i Jönköping 1928

____________________________________________________________

Huskvarna stadshistoriska undersökningar 1937-1940

____________________________________________________________

Jönköpings läns markegångstaxor

____________________________________________________________

Kartor

Medeltida fragment

____________________________________________________________

Nils Hasses pjässamling

____________________________________________________________

Privilegie- och frihetsbrev samt andra urkunder rörande Jönköpings stad 1284-1785

____________________________________________________________

Skolmatriklar

____________________________________________________________

Skyltansökningar