Forska

I Arkivhusets forskarsal kan allmänheten ta del av både fysiska originalhandlingar från arkiven och olika digitala publikationer. Via den Stadshistoriska databasen på datorerna ges kostnadsfri tillgång till en mängd material uppdelat på fyra kategorier.

Arkiv

Stadsarkivets arkivförteckningar
Jönköpings läns folkrörelsearkivs arkivförteckningar
Månadens handling
Bygglovsdatabasen
Jönköpings stads och kommuns protokollsregister
*Drätselkammarens tomtförteckning 1923*
Svensk Lokalhistorisk Databas

Samlingar
Almquists boksamling
Collianders boksamling
Visingsösamlingen

Tryck & Foto

Privilegie- och frihetsbrev
700 år i Jönköping
Tattarna
Fattigvården i Jönköping
Jönköpings stads historia (den nya i 3 delar och den gamla i 4 delar)
Svenska gods och gårdar
Stadsarkivets bilddatabas
Vår hembygd
Karta över Jönköpings stad 1948
*Adresskalendrar 1877-1927*
*Polisunderrättelser 1878-1946*


Släktforskning
SVAR
Arkiv Digital
Sveriges befolkning 1970, 1980 och 1990
Jönköpingsbygdens genealogiska förenings avskrifter av ministerialböcker
PLF - CD 2, mellersta länet
*Sveriges dödbok 1860-2016*
Rotemannen 3
Gamla stan 750 år
Söder
Kungsholmen
Klara
Rosenberg - Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige
Grill - Statistiskt sammandrag av svenska indelningsverket
Begravda i Sverige
Emibas
Emigranten 2006
Vallonskivan
Avskrifter från SCB av födda, vigda och döda i Jönköpings län 1860-1939

*De senaste tillskotten redovisas med stjärnor och kursiv stil.

Det finns även en dator utrustad med rullfilmsläsare för läsning av äldre tidningar från Jönköpingsområdet samt de domböcker, landskapshandlingar och generalmönsterrullor som ännu inte har digitaliserats.

Tidningar
Huskvarnaposten
Jönköpings Allehanda
Jönköpingsbladet
Jönköpings Dagblad
Jönköpings-Posten
Smålands Allehanda
Smålands Folkblad

Utöver ovanstående har Jönköpings läns museum en dator på plats. Där går det att ta del av bland annat Per Erikssons databas över borgare i Jönköping på 1600- och 1700-talen, adress- och telefonkataloger, John Bauer, kulturmiljöinventeringar, litteratur, länsmuseets verksamhet, smålandskonstnärer, tidningsklipp och topografi.

AdresskalendrarKartor