Forskarsalen med Stadshistorisk databas

I Arkivhusets forskarsal kan allmänheten ta del av både fysiska originalhandlingar från arkiven och olika digitala publikationer. Via den Stadshistoriska databasen på datorerna ges kostnadsfri tillgång till en mängd material uppdelat på fyra kategorier.

Arkiv
Stadsarkivets arkivförteckning
Jönköpings läns folkrörelsearkivs arkivförteckning
Bygglovsdatabasen
Jönköpings stads och kommuns protokollsregister
Drätselkammarens tomtförteckning 1923
Svensk Lokalhistorisk Databas
Mikrofilmade domböcker på Stadsarkivet

Samlingar
Almquists boksamling
Collianders boksamling
Visingsösamlingen

Tryck & Foto

Privilegie- och frihetsbrev
700 år i Jönköping
Tattarna i Jönköping
Jönköpings stads fattigvård genom tiderna
Jönköpings historia
Jönköpings stads historia
Svenska gods och gårdar
Stadsarkivets bilddatabas
Vår hembygd
Karta över Jönköpings stad 1948
Adresskalendrar 1877–1936
Polisunderrättelser 1878–1946
Fastigheter på Rosenlund 2004–2005
Släkthistoriskt Forum 1982–2007 med Genealogisk Ungdoms Tidskrift 1977–1981

Släktforskning
SVAR
Arkiv Digital
Sveriges befolkning 1990 och 2000
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings avskrifter av ministerialböcker
PLF – CD 2, mellersta länet
*Sveriges dödbok 1830–2020
Rotemannen 3
Gamla stan 750 år
Söder
Kungsholmen
Klara
Rosenberg – Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige
Grill – Statistiskt sammandrag av svenska indelningsverket
Begravda i Sverige 2
Emibas
Emigranten Populär 2006
* Vallon 6
* Smed 12
Gravstensinventeringar

*De senaste tillskotten redovisas med stjärnor och kursiv stil.

Det finns även en dator utrustad med rullfilmsläsare för läsning av äldre tidningar från Jönköpingsområdet samt de domböcker från länet som ännu inte har digitaliserats. Via denna dator ges även fullständig tillgång till Kungliga Bibliotekets digitaliserade svenska dagstidningar.

Tidningar på rullfilm
Huskvarnaposten
Jönköpings Allehanda
Jönköpingsbladet
Jönköpings Dagblad
Jönköpings-Posten
Smålands Allehanda
Smålands Folkblad

Utöver ovanstående har Jönköpings läns museum en dator på plats. Där går det att ta del av bland annat Per Erikssons databas över borgare i Jönköping på 1600- och 1700-talen, adress- och telefonkataloger, John Bauer, kulturmiljöinventeringar, litteratur, Länsmuseets verksamhet, Smålandskonstnärer, tidningsklipp och topografi.