Glimtar av det gamla Jönköping

Stadsbibliotekets magasin är fullt av skatter från förr! Här bjuder vi på två härliga läsupplevelser från förra sekelskiftet.

Vad sägs om Jönköpings omgifningar, en vägledning för turister från 1898? I den kan man bland annat läsa att det gick att ta sig till Jönköping från Stockholm med ångbåt, en resa som tog ett och ett halvt dygn och rekommenderades resande som "inte hafva allt för brådt och som föredraga en intressant sjötur, rik på sevärdheter, framför den tämligen enformiga järnvägsfärden". Boken slår också fast att turisten inte bör försumma ett besök på Hamnpiren och att till vattenledningsparken tar man sig lämpligast med droska.

I Husqvarna Velocipeder 1913 kan man se vilka cyklar som var högsta mode då, och vad de kostade. Till exempel Transportvelociped med frihjulsnaf "Rapid", utan frambroms för 400 kronor, som är slående lik vår tids lådcyklar. Velocipedkatalogen är tryckt på påkostat papper och den till hör Lindströmska samlingen, en stor privat boksamling som skänktes till staden 1916. Det är tack vare Lindströmska samlingen vi har offentligt finansierade bibliotek i Jönköpings kommun idag, eftersom Axel Fredik lindström i sitt testamente stipulerade: "återstoden av bok och manuskriptsamlingen tillika med bokhyllor och bokskåp, med undantag af själva autografsamlingen, öfverlämnas såsom gåva till endera af städerna Jönköping, Örebro och Vänersborg i här nämnd ordning och för bildandet af ett stadsbibliotek.

 1. Priskurant å velocipeder

  Av: Husqvarna vapenfabriks AB
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1912
  Klassifikation: Ekonomi och näringsliv
  Finns som: Webbresurs
 2. Jönköpings omgifningar

  Undertitel: en vägledning för turister som besöka Jönköpingstrakten
  Av: Cassel, Hjalmar
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1898
  Klassifikation: Götaland
  Finns som: Webbresurs