Häggebergs vattenverk i Jönköping 1964

Tisdag den 23 juni 1964 filmade Harry Sandberg några sekvenser under en visning av vattenverket vid Häggeberg i Jönköping.

Tags:

Written by: Jönköpings stadsarkiv Wednesday, April 13, 2022