Högspänning

Efter många år som lärare har Lotta börjat känna sig allt mer sliten. I stressen upptäcker hon allergiska reaktioner som hon bara kan härleda till en enda sak - hon har blivit elöverkänslig.

Henrik Bromander har skrivit en bok ur elöverkänsligas perspektiv, ett perspektiv som inte alltid delas av medicinskt kunniga. Samhällets beroende av elektricitet har belysts särskilt nu den gångna vintern. I boken får vi följa Lotta vars liv vänds totalt upp och ned i jakten på att undvika elektricitet. Hur förändrar elallergin hennes arbetssituation? Kan hon minska elnivåerna i sitt hem till närmast noll? Och hur håller hon kontakten med en datorintresserad son om hon drabbas av svåra allergiska reaktioner när hon besöker honom? Att slå sig fri från elen visar sig vara enormt svårt. Frågan om vad som egentligen kan bota Lottas symptom låter Bromander läsaren fundera kring själv. 

Audience:

Tags:

Review by: Martin Vikström Tuesday, January 25, 2022