Handbok för demokrater

Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?

Demokratin kan tyckas vara lika självklar som att andas. Men de senaste årens auktoritära rörelser i länder nära oss och längre bort har visat att den snabbt kan relativiseras och nedvärderas, hotas till livet kort och gott. Det gäller också här.

Demokratin behöver ett aktivt skydd. Men exakt hur skyddet ska se ut behöver vi inte vara eniga om. För som redaktörerna för denna bok konstaterar: Det demokratiska samtalet ska spreta, det ska bestå av en kör av olika stämmor. Demokrati kan definieras som en sund oenighet. Det farliga är inte att ta del av åsikter vi ogillar, det farliga är om bara en röst, en åsikt släpps fram och om samtal och argument övergår i hot och hat. Då eroderar demokratin inifrån.

Den här boken är en kör. 21 bidrag, 24 författare. Alla har de hörsammat författaren Hédi Frieds uppmaning om att göra något för att skydda demokratin.
Bokens redaktörer är Elisabeth Åsbrink, Sverker Sörlin och Ola Larsmo.

Audience:

Tags:

Review by: Yvonne Quirk Thursday, July 19, 2018