Hem

Med hemmet i fokus

Hem

By: Erlandsson, Karin
Language: Swedish
Published: 2021
Borrow me!

Hem är en kollektivroman som ger plats åt kvinnorna och barnen att få skildra sin version av Ålands historia. Romanen spänner över årtusenden, i första kapitlet befinner vi oss i 800-talet och rör oss för varje kapitel en bit fram i historien. I varje kapitel får vi, med historiska händelser som utspelar sig i bakgrunden, följa ett nytt kvinno- eller barnöde. 

Hemmet och havet tar stor plats i boken. Alltid är det någon som beger sig ut till havs och alltid är det någon som lämnas kvar i hemmet med sin längtan, oro eller till och med lättnad. Boken är sprängfylld med känslor, det här är minst sagt en bok som rör upp känslor hos den som läser!

Audience:

Tags:

Review by: Sarah Magnusson Monday, April 4, 2022