Hoppets Torg 1967

Lördagen den 16 september 1967 avtäcktes konstnären Rune Karlzons skulptur "Hoppets vision" på Hoppets Torg i Jönköping. Invigningen förrättades av landshövding Sven af Geijerstam och bankdirektör Bjerström överlämnade konstverket å donatorernas vägnar till Jönköpings stad. Troligen filmat av Gunnar Hedblom i Huskvarna.

Tags:

Written by: Jönköpings stadsarkiv Tuesday, December 22, 2020