Hur dina personuppgifter behandlas när du anmäler dig till en aktivitet hos oss

Läs mer nedan om vilka personuppgifter vi använder och vem du kan fråga om du vill veta mer.

När du anmäler dig till en aktivitet på biblioteket registrerar vi dina personuppgifter. Biblioteket behöver dina personuppgifter för att kunna kontakta dig angående aktiviteten du anmält dig till. Vi kommer eventuellt efter avslutad aktivitet anonymisera dina personuppgifter för statistiksyfte.

Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än de insamlades för. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES. 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter raderas när aktiviteten är avslutad.

Vilka kommer att ta del av uppgifterna?

De anställda på Jönköpings bibliotek som är involverade i aktiviteten tar del av dina personuppgifter.

Vilka lagar styr hur personuppgifter hanteras?

Dataskyddsförordningen, även kallat GDPR, gäller i hela EU och bestämmer hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig, avsluta avtalet och göra rättelser. Du kan också säga till om du inte längre vill att vi ska ha dina uppgifter hos oss.

Om du undrar något om dina uppgifter som vi har hos oss kan du alltid vända dig till Anna Johansson på 036-10 50 00 eller på e-post kff@jonkoping.se så hjälper hon dig.

Kontaktuppgifter 

Har du frågor om dina rättigheter kontakta Kultur- och fritidsförvaltningens diarium på 036 10 50 00 eller kff@jonkoping.se 
Har du frågor till kommunens dataskyddsombud, Johan Isaksson ring 036-10 50 00 eller maila till STK-dataskyddsombud@jonkoping.se