Huskvarna stadshistoriska undersökningar 1937-1940