Du kan kontakta mig om du har frågor gällande verksamhet som rör personer med funktionsnedsättning, samt frågor gällande talböcker, Legimus och anpassade medier.