IOGT Logen 2299 Fridens Band i Jönköping

En film av Harry Sandberg från IOGT Logen Fridens Bands lokaler på Bymarken i Jönköping. Den första halvan är från sista sammanträdet före en genomgripande ombyggnad och renovering, medan den andra halvan är filmad vid invigningen av de nya lokalerna den 9 november 1958.

Tags:

Written by: Jönköpings stadsarkiv Tuesday, June 7, 2022