Jönköping Öster 400 år

I juli 1612 brändes Jönköping ned av sina egna försvarare inför den annalkande danska armén under det så kallade Kalmarkriget. Den nya staden återuppbyggdes på området öster om slottet mellan Vättern och Munksjön. I april 1620 utfärdade Gustav II Adolf nya stadsprivilegier för Jönköping och i år firar alltså stadsdelen Öster 400 år.

För dej som vill läsa mer om Jönköpings historia följer här ett antal boktips. Fler böcker om stadens historia hittar du på stadsbibliotekets lokalhistoriska avdelning.

Några av böckerna är digitaliserade och är fria att ladda ned som en e-böcker.

Tryckta böcker

 1. Stormaktsstaden Jönköping

  Subtitle: 1614 och framåt
  Language:
  Swedish
  Published: 2014
  Classification: Ncbdz Jönköping
  Available as: Book
 2. Göta hovrätt

  Subtitle: rättvisans hemvist under fyra sekel
  By: Franzén, Anders
  Language:
  Swedish
  Published: 2016
  Classification: Oekd:bf
  Available as: Book
 3. Jönköping - den nya staden

  Subtitle: bebyggelse och stadsplanering 1612-1870
  By: Karlson, Bo E
  Language:
  Swedish
  Published: 2010
  Classification: Ncbdz Jönköping
  Available as: Book
 4. Jönköpings slott - bastion Carolus, sjömuren och stranden

  Subtitle: Arkeologiska för- och slutundersökningar inom del av RAÄ-nr Jönköping 49:1, 50:1 och Jönköpings slott, år 2012-2013 inför bostadsbyggnation och ny lokalgata inom kvarteret Väster 1:1 och Götaland 5, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län
  By: Pettersson, Claes
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Jcbdz Jönköping
  Available as: Book
 5. Den centrala periferin

  Subtitle: arkeologisk undersökning i kvarteret Diplomaten, faktori- och hantverksgårdar i Jönköping 1620-1790 : RAÄ 50, Jönköpings stad
  By: Nordman, Ann-Marie
  Language:
  Swedish
  Published: 2009
  Classification: Jcbdz Jönköping
  Available as: Book
 6. Kålgårdarna

  Subtitle: stadens köksträdgård
  By: Åsgrim Berlin, Agneta
  Language:
  Swedish
  Published: 2011
  Classification: Ncbdz Jönköping
  Available as: Book
 7. Minnen, människor, platser

  Subtitle: Jönköpings stads historia
  Language:
  Swedish
  Published: 2010
  Classification: Ncbdz Jönköping
  Available as: Book

E-böcker

 1. 1860-talets Jönköping

  By: Björkman, Rudolf
  Language:
  Swedish
  Published: 1913
  Classification: Ncbdz Jönköping/DR
  Available as: Web resource
 2. Jönköping 1634

  By: Björkman, Rudolf
  Language:
  Swedish
  Published: 1907
  Classification: Ncbdz Jönköping/DR
  Available as: Web resource

Audience:

Tags:

Review by: Clas Lugn Thursday, August 27, 2020