Jönköpings Högre Allmänna Läroverk

Studentfilm från läsåret 1936-1937.